Idea:

Adam Gąsior, dziennikarz, twórca portalu Wasza Turystyka i jego redaktor naczelny. Dobry duch polskiej branży turystycznej. Wielbiciel cesarza Napoleona.

Niezrealizowanym marzeniem Adama Gąsiora, było większe zaangażowanie młodych ludzi w branżę turystyczną. Cenił ich otwartość, nowatorskie pomysły i entuzjazm. Chciał poszukiwać i odkrywać potencjał młodych ludzi oraz zachęcać ich do większego zaangażowania w branżę. Przyznając nagrodę Jego imienia nie tylko chcemy upamiętnić Go, ale przede wszystkim zrealizować Jego wielkie życzenie.

Czytaj dalej

Cel:

Celem Gąsiorów Turystyki jest wyłuskiwanie talentów polskiej branży turystycznej. Osób, które pomimo młodego wieku, odniosły znaczący sukces na polu zawodowym związanym z szeroko pojętą branżą turystyczną (biura podroży, hotele, eventy, branża lotnicza).

Dla kogo:

Celem Gąsiorów Turystyki jest wyłuskiwanie talentów polskiej branży turystycznej. Osób, które pomimo młodego wieku, odniosły znaczący sukces na polu zawodowym związanym z szeroko pojętą branżą turystyczną (biura podroży, hotele, eventy, branża lotnicza).

Kto może się zgłosić:

pracodawca, zespół oraz kandydat sam siebie.

Czytaj dalej

Kategorie konkursowe

Nadzieja Turystyki

Osoba będąca na początku drogi zawodowej, która w szczególny sposób wyróżnia się zaangażowaniem w pracę. Ma bardzo dobre opinie od klientów (9/10). Daje się zauważyć pracodawcy jako osoba pracowita, chętnie wykonująca polecone zadania, aktywna z własna inicjatywą. Osoba mająca ogromy potencjał i wielką chęć do rozwoju zawodowego, w tym ustawicznego kształcenia się.

Staż pracy do 3 lat albo wiek nie przekraczający 30. roku życia.

RegulaminKwestionariusz

Młody Lider Turystyki

Osoba, która już coś osiągnęła zawodowo, ale jest na początku drogi. Ma duży potencjał. Zarządza ludźmi, działem bądź projektem. Jest uznawana za lidera w swoim środowisku pracy. Wyróżnia ją profesjonalizm i wysokie kompetencje zawodowe.

Jest wizjonerem. Ma do 5 lat stażu pracy albo wiek nie przekraczający 35. roku życia

RegulaminKwestionariusz

Turystyczne Odkrycie Roku

Osoba kreatywna, która coś stworzyła, coś wymyśliła, coś usprawniła w firmie, coś wypracowała albo ma startup czy dobrze zapowiadający się biznes turystyczny.

Ma do 10 lat stażu pracy lat albo wiek nie przekraczający 35 roku życia.

RegulaminKwestionariusz

Zgłoszenia do Gąsiorów Turystyki

Zgłoszenie do Gąsiorów Turystyki jest procesem jednoetapowym. Zgłoszenia przyjmujemy mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku na adres email: [email protected]

Etap pierwszy

Zgłaszanie kandydatur w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku. Formalna weryfikacja do dnia 15 września 2024 roku

Etap drugi

Przekazanie zweryfikowanych zgłoszeń do jury konkursowego do dnia 16 września 2024 roku

Etap trzeci

Ocena jury do dnia 30 września 2024 roku. Jury w każdej kategorii wybierze laureatów, po jednej osobie w każdej kategorii.

Regulamin konkursu

Ważne informacje

Zgłoszenia przyjmujemy na adres
email: [email protected]

Zgłoszenie musi zawierać nazwę kategorii konkursowej oraz wypełniony i podpisany przez osobę nominującą kwestionariusz.

Organizator: Redakcja portalu WaszaTurystyka.pl
Nagrody: Statuetka Gąsiora Turystyki